Toissaviikko oli täynnä kiinnostavia seminaareja mediakasvatuksesta. Keskiviikkoisessa KAVIn Mediakasvatusfoorumissa pohdittiin muun muassa yhdenvertaisuutta ja Suomi 100 -juhlavuotta mediakasvatustoiminnassa. Perjantaina ja lauantaina Yle Oppimisen, Mediakasvatuskeskus Metkan ja Helsingin kaupunginkirjaston järjestämä Ison Pajan seminaari kokosi yhteen alan ammattilaisia käsittelemään minuutta mediassa.

Osallistuin Ison Pajan seminaariin perjantaina ja kuulin alustuksia muun muassa kirjastojen mediakasvatustyöstä sekä nuorten osallisuudesta. Seminaarin työpajat tutustuttivat eri sovellusten hyödyntämiseen mediakasvatustyössä. Ville Alijoki avasi tilaisuuden esittelemällä Yle Oppimisen ajankohtaisia kuulumisia. Yle on esimerkiksi julkaissut hiljattain koodaamista käsittelevän Rosan koodi -pelin.

Yle Kioskin Antti Hirvonen pohti puheenvuorossaan sosiaalisen median viestintää erilaisissa kanavissa. Nykyisissä some-ympäristöissä viestiessä on ymmärrettävä alustojen ja yleisöjen erilaisuutta. Hirvonen suosittelikin perehtymään tarkasti niihin kanaviin, joita valittu yleisö käyttää. Onnistuneen viestinnän näkökulmasta myös selkeät tavoitteet ja mittarit ovat välttämättömiä.

Kirjastot uusien mediailmiöiden yhteisöllisinä kokeilupaikkoina

Espoon ja Helsingin kirjastoissa pidetään mediakasvatuspajoja ajankohtaisista aiheista. Entresse-kirjaston Jaakko Sannemannin mukaan kirjastojen mediakasvatuksen on huomioitava ympäröivän yhteisön tarpeet ja näkemykset. Toiminta ei siis voi nojata pelkästään kirjastohenkilökunnan ajatuksiin. Entressen työpajoissa asiakkaat ovat päässeet kokeilemaan muun muassa 3D-tulostusta. Kirjastossa voidaan siis tutustua uusiin mediailmiöihin, joita ei välttämättä pääse kokemaan kotona.

Pia Terrihauta puolestaan esitteli Viikin kirjastossa toimivia Pulmaario-tiedepajoja, joissa perehdytään toiminnallisesti matemaattisiin ongelmiin kuten koodaamiseen ja geometriaan. Matematiikkaa voidaan siis lähestyä mediakasvatuksen avulla pelillisesti, leikkien ja askarrellen. Työpajoissa on myös harjoiteltu ohjelmointia lapsille ja nuorille suunnatulla Scratch-ohjelmointikielellä.

Tubettamalla ja toimintatutkimuksella kohti osallisuutta?

Markkinointi, media ja minäkuva kietoutuivat toisiinsa tubettaja Joona Puhakan esityksessä. Puhakan Youtube-videot ovat lähteneet liikkeelle koulupäivien jälkeisenä ajanvietteenä ja sittemmin keränneet miljoonia katselukertoja. Vloggaamisesta on tullut Puhakalle osa-aikainen työ, jonka tulot kertyvät pääosin brändiyhteistyöstä. Yhteistyö toimii ammattimaisesti, kun tubettajaverkostojen ”talent managerit” etsivät sopivia osapuolia kaupalliseen markkinointiin.

Toisenlaisen näkökulman nuorten minäkuvan rakentamiseen esitteli Tampereen yliopiston tutkija Mari Pienimäki. Nuoret estradille -hankkeen toimintatutkimus pyrkii monilukutaidon avulla tukemaan peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa olevien nuorten toimijuutta. Mediakasvatus toimii tällöin tukena esimerkiksi työttömien, masentuneiden, kiusattujen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Kriittinen medialukutaito identiteettipohdinnan tukena

Ison Pajan seminaarin erilaiset näkökulmat minäkuvaan herättivät minut ajattelemaan identiteettityön ja vallan kietoutumista toisiinsa. Kriittinen medialukutaito pitää sisällään kyvyn hahmottaa erilaisia voimia, jotka vaikuttavat omaan mediatoimintaamme ja laajempaan identiteettityöhömme. Mediakasvattajana olennaista onkin tehdä valtaa näkyväksi ja hahmottaa sen toimintaa. Esimerkiksi kirjastojen työpajat voivat paitsi tarjota teknologisia elämyksiä myös herättää kriittistä pohdintaa teknologiaan liittyvistä laajemmista kysymyksistä.

Kaupallista yhteistyötä tekevälle tubettajalle toiminta saattaa näyttäytyä ensisijaisesti hienona mahdollisuutena. Ison Pajan seminaarikeskustelujen perusteella brändit kuitenkin asettelevat pitkälti sanat tubettajien suuhun, eikä niihin ole juurikaan mahdollista itse vaikuttaa. Millaiset tahot siis minuutta lopulta määrittävät, ja onko minuutta ylipäätään rakennettava suhteessa kaupallisiin brändeihin? Näissä kysymyksissä riittänee pohdittavaa ainakin ensi vuoden seminaariin saakka!

Matti Pihlajamaa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.