Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain yli 40 organisaatiota. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

Tästä löydät lyhyet esittelyt vuoden 2018 Mediataitoviikon järjestäjäorganisaatioista. Tietoja päivitetään syksyn aikana.

Aamulehden koulumaailman tarjonta on tarkoitettu opettajille ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Koulumaailma antaa ideoita sanomalehden monipuolisesta opetuskäytöstä. Löydät sivustoltamme oppituntivinkkien lisäksi tietoa koululaisvierailuista, tapahtumistamme ja muusta koululaistoiminnastamme osoitteesta www.aamulehti.fi/koulumaailma.

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä. Tuotamme mediakasvatuksen materiaaleja ja järjestämme toimintaa opetusalan henkilöstölle, nuorisotyöntekijöille sekä kirjastoalan toimijoille.

AV-arkki on vuodesta 1989 asti tehnyt työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä ja myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- ja taidekasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu, joka mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö.

BMOL ry on biologian ja maantieteen opettajien pedagoginen järjestö, joka luo opettajille mahdollisuuden toimia ja vaikuttaa yhdessä. Pääosa liiton jäsenistä työskentelee peruskoulussa tai lukiossa. Liiton Global Meal -hanketta toteutetaan Eettisen kaupan puolesta ry:n ja Häiriköt-päämajan kanssa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. EHYT ry:n verkkotyö kohtaa netissä kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria vuosittain ja on mukana edistämässä hyvää verkkokeskustelukulttuuria.

 

ENTER ry – ikäihmisten tietotekniikkayhdistys on eläkkeelle siirtyneille ja siirtyville ihmisille, joita tietotekniikka kiinnostaa. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaisopastajat auttavat toisia senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa Helsingin seudulla. 

 Facebook on maailman suurin sosiaalisen verkostoitumisen sivusto, jonka kautta käyttäjät voivat jakaa sisältöä ja olla yhteydessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Jäsenemme ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 612-vuotiaille suunnattu oma uutispalvelu. Maailman tapahtumista kerrotaan innostavasti ja havainnollisesti, ja uutiset tehdään yhdessä lasten kanssa. Lasten uutiset ilmestyvät perjantaisin Helsingin Sanomissa ja HSTV:ssä. Lisäksi Lasten uutiset -lähetys on katsottavissa Nelosella sunnuntaiaamuisin. Lasten omat verkkosivut löytyvät osoitteesta HS.fi/lastenuutiset, ja siellä uutta luettavaa on tarjolla päivittäin.

Jiipeenetti on kouluikäisten 9–13-vuotiaiden oma verkkojulkaisu kristilliseltä arvopohjalta. Sivusto tarjoaa monipuolisesti kehittävää ja maailmankuvaa avartavaa lukemista ja tekemistä tytöille ja pojille. Nuorten omalla aineistolla ja heidän elämänkysymyksillään on Jiipeenetissä keskeinen sija. Jiipeenetillä on myös 9–17-vuotiaille toimittajille pressiklubi, johon jokainen kirjoittamisesta, kuvaamisesta, videoinnista kiinnostunut voi liittyä. Julkaisijat: PTK - poikien ja tyttöjen keskus, Suomen Lähetysseura ja Kirkkohallitus.

Kansalaisopistojen liitto KoL on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Maassamme toimii yhteensä 185 kansalaisopistoa, joiden toiminta ulottuu jokaisen kunnan alueelle. Kansalaisopistojen opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka kehittää ja koordinoi nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita sekä toimii asiantuntija- ja tukipalveluna niitä tuottaville toimijoille. Koordinaatin muita tehtäviä ovat muun muassa valtakunnalliset ja eurooppalaiset kehittämishankkeet, erilaisiin asiantuntijaryhmiin osallistuminen, palveluiden vaikutusten arviointi ja seuranta sekä valtakunnallisten nuorille suunnattujen palveluiden tuottaminen (Nuortenelämä.fi/Ungdomsliv.fi & Nuortenideat.fi/Ungasideér.fi).

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka tuottaa oppimateriaaleja teatterilevityksessä oleviin elokuviin, listaa kouluille suositeltavia elokuvia sekä edistää ja tukee koulujen elokuvakasvatustyötä. Koulukinon Media-avain antaa perheille ennakkotietoa elokuvista ja välineitä elämysten käsittelyyn. Koulukinon Kelaamo on videopalvelu ja yhteisö nuorille.

Koululainen-lehti on tuhti ja värikäs lukupaketti 7–13-vuotiaille lapsille. Monipuolisen lehden ohella Koululainen elää verkossa ja tarjoaa reppukansalle turvallisen forumin keskustella ja vaihtaa elämyksiä. Koululaista julkaisee Otavamedia oy.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n tehtävänä on edistää joukkoviestinnän ja median tutkimusta sekä tehdä sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Yhdistyksen näkyvintä toimintaa on Media & viestintä -lehden julkaiseminen (saatavilla avoimesti verkossa) sekä Median ja viestinnän tutkimuksen päivien järjestäminen. Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä, joista suurin osa on Suomessa toimivia tutkijoita, toimittajia ja median ammattilaisia.

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen. Jäsenistöön kuuluu mm. järjestöjä, yrityksiä, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita ja eri alojen opiskelijoita ympäri Suomen.

Kööpenhaminasta käsin ylläpidettävä Momio on lasten sosiaalisen median palvelu. Momio on monelle lapselle ensimmäinen somekokemus, ja siksi erityisen turvallisuuteen ja lasten ohjaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Momiossa voi esimerkiksi chatata, katsoa videoita, jakaa kuvia ja stailata omaa hahmoa. Momion kohderyhmää ovat 7–12-vuotiaat lapset.

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Lapset ja digitaalinen media -yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Torjumme ja estämme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa, kohtaamme ja tuemme nuoria verkkonuorisotoiminnassa, tuotamme materiaaleja sekä koulutamme ammattilaisia.

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia sisältöjä 3–6-vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on vuonna 1987 perustettu ammattiin opiskelevien oma edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on huolehtia amisten arjen sujuvuudesta, puolustaa amisten etuja sekä turvata heidän tulevaisuusnäkymänsä.

Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien sanomalehti opetuksessa -toiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään sanomalehteä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomi 100 -juhlavuodeksi Sanomalehtien Liitto tuottaa Meidän juttu -verkkolehden. Siinä julkaistaan lasten ja nuorten kirjoittamia juttuja, joita tehdään kouluissa ympäri Suomen.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura toteuttaa kehittämishankkeita, toimii asiantuntijana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Seura on perustettu vuonna 2006.

Suomen Lions-liitto ry:n jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Lions-klubien palvelun kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty useita eri palveluja, joita klubit toteuttavat yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Suomen PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa PEN Internationalia. Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa.

Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva Suomen valokuvataiteen museo esittelee näyttelyissään kotimaista ja kansainvälistä nykyvalokuvausta sekä valokuvan monimuotoista historiaa. Museon kokoelmiin kuuluu lähes neljä miljoonaa kuvaa. Museo järjestää opastuksia, työpajoja, kursseja, taiteilijatapaamisia ja luentoja. Eri yleisöille suunnatuissa hankkeissaan museo tukee valokuvaan liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja.

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä sekä tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy selkeällä ja lähestyttävällä kielellä kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista. Sivuston on toteuttanut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön kanssa.

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo tallentaa, tulkitsee ja välittää yleisölle tekniikan ja teollisuuden menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Se on innostava ja elämyksellinen kohtaamispaikka sekä luontainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuolistaa ja syventää eri sisältöjen opetusta. Mediakasvatus ei ole poikkeus. Näyttelyn tulkinnassa tänä päivänä tarvitaan monilukutaitoa. Erotatko sinä museon näkökulman kävijän tuottamasta sisällöstä?

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät.

Galaxi on alakoululaisten oma ohjelma TV:ssä, verkossa ja somessa. Galaxin parissa lapsi voi turvallisesti katsella tv-ohjelmia ja osallistua ohjelman tekemiseen verkossa ja somessa, oppien medialukutaitoa sekä saaden mallia verkon käytöstavoista. ​Galaxia esitetään TV2:ssa la-su klo 9–10 ja videoita on katseltavissa myös YouTube-kanavalla.

Yle Oppiminen opi uutta ja tee itsestäsi parempi. Digitreenit, mediataidot, oppimistaidot, Abitreenit, kansalaistaidot, kielet jne. Tulevaisuus ei ole vain koulutuksessa vaan myös taidoissa.

 

Yle Uutisluokka on Yleisradion mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi. Ylen journalistit toimivat uutiskummeina ja auttavat oppilaita toimitustyössä. Uutisia julkaistaan Ylen ja koulujen verkkosivuilla. Uutisluokka huipentuu vuosittain huhtikuussa järjestettävään Uutisluokan päivään, jolloin nuoret pääsevät vielä laajemmin ääneen Ylen kanavilla ja verkossa.